ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ผลงาน Brand Communications Project ที่ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์ และกำหนดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ โดยนักศึกษาจะได้รับการแนะนำแนวทางจากอาจารย์ผู้สอน

ผลงาน Brand Identity Book การออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์ อาทิ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ลายกราฟิก แบรนด์คาแรคเตอร์ ของที่ระลึก รวมถึงงานออกแบบต่างๆ ให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ แบรนด์องค์กร และแบรนด์สถานที่

การจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ Await Fashion Show by A Supachai ในวิชา Entertainment Branding ผ่านกระบวนการเรียนกับตัวจริง อ.ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดารา และจัดกิจกรรมจริงสู่สาธารณชน
ผ่านกระบวนการเรียนกับตัวจริง อ.ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดารา และจัดกิจกรรมจริง
สู่สาธารณชน

คลิปบรรยากาศการเรียนการสอนและคลิปประมวลภาพกิจกรรมงาน Await Fashion Show by A Supachai เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560