ศิษย์เก่า

คุณรัฐนันท์ นรารัตน์วันชัย

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
เจ้าของแบรนด์ฟู้ดทรัค Over the rainbow Crepe Roll

เจ้าของแบรนด์ AM ICE

คุณปราโมทย์ ผ่องสุวรรณ์

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์

Corporate Brand Manager

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คุณศรุชา นิลจันทร์

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
นางแบบ และ Elite Model Look Thailand 2012