ข่าวและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ Cutting Edge

THE CUTTING EDGE BUCA

กิจกรรมที่ค้นหาสุดยอดไอเดียนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบัน และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเวิร์คช็อปกับวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เสนอไอเดียที่เฉียบคม และต่อยอดเพื่อทำธุรกิจนิเทศศาสตร์ ภายใต้อัตลักษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ที่ว่า “นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เราไม่ได้สอนเพียงแค่ในห้องเรียน แต่เรายังพร้อมปั้นให้คุณก้าวสู่โลกธุรกิจ”  ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษานิเทศศาสตร์ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมาก

 BACK