ข่าวและกิจกรรม

BUCA SIXNATURE (Youtuber)

BUCA SIXNATURE

กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้เด็กนิเทศ ม.กรุงเทพ  ได้เวิร์คตั้งแต่เรียน เพื่อพร้อมทำงานได้จริงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การเรียนจบ 4 ปี แล้วทำงานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้” การค้นพบว่าตนเองทำงานอะไรได้ดี การได้เริ่มทำงานตั้งแต่เรียน การรู้ว่าตนเองเหมาะกับอะไร จึงเริ่มมีความหมาย “การคิดและทำก่อนคนอื่น…ทำให้เจอโอกาสและสำเร็จก่อน” BUCA Sixnature คือการเวิร์ค   ช็อปที่เป็นการจัดอบรมและปฏิบัติจริง ให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงทักษะ ความชอบและนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคต กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสายอาชีพนิเทศศาสตร์

สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นตลอดปี นักศึกษานิเทศศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าร่วมได้ตามตารางการอบรม ซึ่งขอบเขตการอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การถ่ายภาพ การคิดงานอย่างสร้างสรรค์ การผลิตรายการ การจัดงานอีเวนท์  การออกแบบกราฟิก การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การเป็น Youtuber เป็นต้น

 

 BACK