ข่าวและกิจกรรม

งาน PA FRESHMEN performance final project 2017

 

บรรยากาศยามเย็นที่ลานวงกลมกลางตึกคณะกับการแสดงของนักเรียนภาควิชาศิลปะการแสดงปี 1 ในวิชา Actor’s Tools Preparation I และTheatre Production I ในงาน PA FRESHMEN performance final project 2017 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

 BACK