ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษาสาขาสื่อสารตรา

เรียนกับตัวจริงแบบอาจารย์เอ ศุภชัยไม่มีคำว่าธรรมดาจัดประสบการณ์จริงแบบเต็มๆ ให้นักศึกษา ม.กรุงเทพได้ปล่อยพลังกับผลงานจัดงาน Await Fashion Show ได้ความรู้จริงปฏิบัติกับตัวจริงที่ ม.กรุงเทพ

 BACK