ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษานิเทศศาสตร์สาขาโฆษณา

โฆษณางาน MADD2017 Creative Zombie 4.0 The Transformation for Growth ตึกเพชร ม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต (MADD โชว์ของจัดเต็มความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกมากมายเพื่อคนรักงานโฆษณาทุกคน เด็กโฆษณาตัวจริง

 BACK