โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • บริษัทนำเข้า-ส่งออก และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างไทย-จีน
  • การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
  • ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
  • ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
  • เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้าระหว่างไทย-จีน
  • นักเจรจาต่อรองธุรกิจ
  • พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน