สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

  เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจจีนตัวจริง

เน้นการฝึกปฏิบัติและการทำธุรกิจในประเทศจีน