ข่าวและกิจกรรม

  “ความร่วมมือที่แข็งแกร่งมากขึ้นให้การเรียนแบบเจ้าของธุรกิจเข้มข้นและลงมือทำจริง พร้อมสร้างธุรกิจออกสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูง” ความร่วมมือของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) กับสมาพันธ์ SMEs การร่วมมือกันครั้งนี้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆในการศึกษาเพื่อสร้างเจ้าของธุรกิจของประเทศไทย นำโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเดียวที่มีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ

    ศูนย์ BCE ร่วมมือกับ DEPA จัดการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทภายใต้โครงการ Tech Startup Club “Pitching Challenge” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด และ คุณศิราธร ธรรมประทีป ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ขอแสดงความยินดีกับทีม Smart Hospital Solution และผู

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ทัศนศึกษา “เจ้าสัวน้อยสัญจรสู่ เขาใหญ่” และกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษา BUSEM ทุกคน ยังได้ความรู้เกี่ยวกับBusiness Model , Business Idea และ Family Business จากเจ้าของไร่องุ่น Granmonte และฟาร์มเห็ด พาโนรามา และยังได้ทำกิจกรรม Team Building งานนี้อาจารย์ทุกคนบอกว่า ขอแค่เด็กๆมีความสุขอาจารย์ก็ม

  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE) ได้จัดสัมมนา “ระเบิดแนวคิดธุรกิจ 4.0” ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ

    BUSEM เตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม KM และการออกแบบเชิงนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

  รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการสร้างผู้ประกอบการสู่ประเทศไทย 4.0 ในงานเปิดบ้านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต “ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันสู่โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

  นางสาวปวริศรา เชิงรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2560 ด้านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  

   น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศให้การตอบรับ OPEN HOUSE BU LAND แดนมหัศจรรย์ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ อย่างล้นหลาม มองไปทางไหนก็มีแต่ความคึกคักสนุกสนาน เสียงหัวเราะของทุกๆ คณะที่ให้น้องทุกคนได้สัมผัสการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากโครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 180,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.

โครงการกิจกรรมสัมมนา opportunity in ASEAN ภายใต้ชื่องาน “Business Opportunity in ASEAN” วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กิจกรรม “The creator พอแล้วดี” วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนายจิระ ชนะบริบูรณ์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ