ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม “The creator พอแล้วดี”

กิจกรรม “The creator พอแล้วดี” วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนายจิระ ชนะบริบูรณ์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

 BACK