ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติจีน

อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110

โทร   0 2350 3500 ต่อ 1470

อีเมล  buci@bu.ac.th

Facebook:  BUCI Bangkok University Chinese International

วิทยาเขตรังสิต

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 0 2902 0250-99 แฟ็กซ 0 2516 8553
อีเมล info@bu.ac.th
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/Bangkok University)

รับสมัครนักศึกษา
โทร 0 2902 0299 (กด 1)