กิจกรรมเสริมหลักสูตร

BU Open House 2016

วิทยาลัยนานาชาติจีนร่วมต้อนรับอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ในกิจกรรมเปิดบ้าน BU Open House ภายใต้ธีม “Panda Passport พาไปกอดประเทศจีน” ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับ Panda Passport เพื่อผ่านเข้าไปสัมผัสกับกลิ่นอายของประเทศจีน โดยการจัดแสดงบูธนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารประจำชาติ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประเทศจีนในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงที่น่าสนใจจากพี่ๆ นักศึกษา

สามัคคี หนีห่าว ชาวเฟรชชี่

กิจกรรมรับน้องแบบฉบับวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติจีน โดยเน้นกิจกรรมทางด้านนันทนาการและวิชาการ ซึ่งสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมบนเวทีในหัวข้อ เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้ในมิติที่หลากหลายขึ้น และสิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาจากโครงการคือ การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์ ในวิทยาลัยนานาชาติจีนผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคี ผ่านแนวคิดรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นกิจกรรมที่ขัดเกลาจิตใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

Chinese New Year 2017 : ตรุษจีนแดน BU

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนจัดนิทรรศการ “Chinese New Year 2017 : ตรุษจีนแดน BU” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่สำคัญของชาวจีน โดยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบของการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ซุ้มเกมและกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม และแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติจีน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนานาชาติจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนข้อควรปฏิบัติให้แก่นักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศวิชาการ นักศึกษาใหม่ได้ร่วมทำกิจกรรมพี่พบน้องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่