ศูนย์บริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลจีนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บัณฑิต โดยปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิจัยสื่อนานาชาติไทย-จีน (Chinese-Thai International Media Research Center)

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีนโยบายในการสร้างผลงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีน

2.  ศูนย์ฝึกอบรมสำนักข่าวซินหัว  (Xinhua Agency Bangkok Bureau – BUCI Internship & Training Center)

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศจีน มีสาขามากกว่า 170 แห่งทั่วโลก

3.  ศูนย์ฝึกอบรม CRI (China Radio International Asia Headquarters – BUCI Training Center)

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและไชน่า เรดิโออินเตอร์เนชันแนล (ประจำภาคพื้นเอเชีย) ซึ่งเป็นองค์การสื่อสารมวลชนของรัฐบาลจีนที่ดำเนินการด้านวิทยุกระจายเสียงและเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในอันดับต้นๆ ในประเทศจีน

BUCI Chinese Clinic

คลินิคพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทางด้านภาษาที่ต้องการฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้ เพื่อการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิผล โดยการพบแพทย์เพื่อเข้ารักษาแบบตัวต่อตัวผ่านกิจกรรม ติวเตอร์สอนภาษา จับคู่บัดดี้ไทย-จีน การสอบวัดระดับ HSK Demo หรือการพบแพทย์ผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊ค “BUCI Bangkok University Chinese International” เพื่อรับยาออนไลน์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันทางภาษาจีนที่ดี