Academic Activities

สามัคคี หนีห่าว ชาวเฟรชชี่

กิจกรรมรับน้องแบบฉบับวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติจีน โดยเน้นกิจกรรมทางด้านนันทนาการและวิชาการ ซึ่งสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมบนเวทีในหัวข้อ เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้ในมิติที่หลากหลายขึ้น และสิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาจากโครงการคือ การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์ ในวิทยาลัยนานาชาติจีนผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคี ผ่านแนวคิดรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นกิจกรรมที่ขัดเกลาจิตใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 BACK