ข่าวและกิจกรรม

STARTUPS DNA 2017

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) จัดกิจกรรมสัมมนา “Startups DNA 2017″ โดยมีคุณเรืองโรจน์  พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ และกองทุน 500 TukTuks  เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้อง SEM 2 อาคาร 9 ชั้น 3

 BACK