ข่าวและกิจกรรม

ร่วมมือวิชาการกับ MACQUARIE UNIVERSITY

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี และ Ms. Nicole Briggs , Pro-Vice Chancellor (International) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือ ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และการวิจัย โดยเฉพาะด้านการจัดหลักสูตรร่วม Joint Degree Program แบบ 2+1.5 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ โดยมี Mr. Matthew Monkhouse, Director, Global Engagement and Business Development และ Mr. Ian Sebastian, Regional Director, South East Asia ร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง A3-301 อาคารบียู ไดมอนด์

 BACK