ข่าวและกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ทีม KK Kepper Ken ได้แก่ นายธีร์ธวัช ชินวรชาติ นายจิรเทธ ปราชญ์ชุติกุล นายฐากร โลหะนันทชัย นายก้องภพ โภชนา นายธนายุทธ กิจชัยเจริญ นายจิรัฏฐ์ รักพันธ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 หัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ภายใต้แนวคิด “ต่อ พ.ร.บ. ไม่ต้องรอเดี๋ยว” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับรางวัลทุนการศึกษา 70,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 BACK