ข่าวและกิจกรรม

หนึ่งเดียวของไทยร่วมอบรมกฎหมายระหว่างประเทศครั้งที่ 29 ขององค์การสหประชาชาติ

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร United Nations Regional Course in International Law ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้ โดยมีตัวแทนจากประเทศในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โอมาน ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อุซเบกิสถาน เคอร์จิกิสถาน ณ โรงแรมแอมบาสสาเดอร์ กรุงเทพ โดยมี ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร สำหรับตัวแทนจากประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุดและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 BACK