ข่าวและกิจกรรม

BU ASEAN NETWORK FESTIVAL 2017

 

                                               นักศึกษาทุน BU ASEAN Network ร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา GE114 พลเมืองไทย
                                 พลเมืองโลก จัดงาน BU ASEAN Network Festival 2017 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
                                 ศิลปวัฒนธรรมในชาติอาเซียนบวกสาม โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Aik Retno Utari, First Secretary
                                 สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ Ms. Prima K. Sari, Programme Officer, the ASEAN
                                 Foundation ณ ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมงาน โดยมีการแสดงจาก Indonesian School of Bangkok
                                 ณ Diamond Hall

 

 BACK