ข่าวและกิจกรรม

BUCI SHOWCASE

วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดเวที “BUCI SHOWCASE” เวทีการประกวดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศจีน อาทิ การร้องเพลงจีนประสานเสียง ละครเวทีภาษาจีน และละครจีนในตำนานอย่างไซอิ๋ว สร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะความรู้ด้านภาษาจีนได้ครบทุกองค์ประกอบ ณ ห้อง A3-303

 BACK