ข่าวและกิจกรรม

The XVII Italian Week

L’italiano al cinema, L’italiano nel cinema

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย Dante Alighieri Society Bangkok ศูนย์อิตาลี ศูนย์นานาชาติ และฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรม The XVII Italian Week ในหัวข้อ “L’italiano al cinema, L’italiano nel cinema” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลี่ยนผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยมีท่าน H.E. Francesco Saverio Nasio เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมามอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ “Laureati per l’Italiano” ของรัฐบาลอิตาลี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

 BACK