ข่าวและกิจกรรม

จับมือร่วมปั้นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

พัฒนาโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ การันตีเรียนจบมีงานทำทันที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เดินหน้ารุกโครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมีอาชีพรุ่นที่ 7” มุ่งพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมการันตีเรียนจบมีงานทำทันที ถือเป็นการยกระดับคุณภาพและเงินเดือนให้แก่นักศึกษาที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

 

 BACK