ข่าวและกิจกรรม

จับมือร่วมปั้นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

พัฒนาโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ การันตีเรียนจบมีงานทำทันที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เดินหน้ารุกโครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมีอาชีพรุ่นที่ 7” มุ่งพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมการันตีเรียนจบมีงานทำทันที ถือเป็นการยกระดับคุณภาพและเงินเดือนให้แก่นักศึกษาที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

 

 BACK 


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ จัดอบรมโครงการ Games and Interactive Media Workshop 2018 โดยมีวิทยากรพิเศษ Asst. Prof. Dr. Hongsik Pak จาก Dongseo University ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม มาให้ความรู้และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายคณะเพื่อให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันและการเริ่มต้นไอเดียพัฒนาเกมที่ตอบโจทย์ ณ ห้อง A3-203 อาคารบียู ไดมอนด์ อ้างอิง : BU จัดเวิร์กช็อปสุดพิเศษเสิร์ฟนักศึกษา