BU NEWS


เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กับบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟของไทยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ รวมถึงประสบการณ์ในทางปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพและเงินเดือน ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดี และคุณศรุต ทับลอย COO บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3

ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และมีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตการจัดการโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัลและแนวทางอาชีพ” โดย คุณสมชาย บันลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และ คุณอานุภาพ จตุพรพิเศษ Corporate Account Manager Mediterranean Shipping (Thailand) Co. Ltd. ณ โรงละคอน

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท วีฟู้ดส์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์ Sunkist Freshie) จัดโครงการ MADD 2018 (Manifestation of Advertising Department) ภายใต้แนวคิด Find Your “ M ”  งานแสดงนิทรรศการประจำปีของสาขาวิชาการโฆษณา MADD 2018 เวทีที่ให้นักศึกษามีโอกาสโชว์ทักษะด้านการผลิตสื่อโฆษณาโดยโจทย์จริงเพื่อเสริมทักษะนักโฆษณา 7 ด้านและทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Innovative-Driven Learning พร้อมมอบรางวัลกับผู้ชนะแคมเปญ โดยมีคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ประธานกรรมการบริหารบริษัทวีฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ณ โถงอาคาร A3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์สร้างความสนุกสนานและสีสันของการแต่งกายที่มาในธีมนุ่งโจง ห่มสไบ พร้อมกิจกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นกันที่งาน International Water and Color Festival ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ต่อกันงาน “สืบสานวันสงกรานต์ สราญสุข บียู 2561 ” วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต ด้วยการแต่งกายนุ่งโจง ห่มสไบ ภายในงานมีพิธีสงฆ์ พิธีแห่องค์หลวงพ่อเพชร และพิธีรดน้ำขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาวุโส ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกิจกรรมแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพโบราณ หัดกรองมาลัย ร้อยกระแตเกาะกิ่งไม้ พร้อมงานเสวนา “คันฉ่องส่องความเป็นไทย เปิดลายแทงความสำเร็จของบุพเพสันนิวาส” โดยยกทีมคุณใหม่ ภวัต พนังคศิริ ผู้กำกับละคร แม่ปริก (คุณ อำภา ภูษิต) แม่จวง (คุณวิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ) และ แม่สาลี่ (คุณกิจจา ลาโพธิ์) มาร่วมแถลงไขความสำเร็จของละครบุพเพสันนิวาสที่โกยเรตติ้งพุ่งทะลุจอ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Talent การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Fintech & Innovation in Banking : The Potential for Transformation” ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน โดยทีมวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพได้แก่ ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ดูแลด้าน Innovative Degital Technology คุณวีรภัทร รังษีธรรม AVP ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ สายประธานกรรมการบริหาร Assistant Vice President, Business Investment Department และคุณทศพร โรจนทรัพย์ ผู้จัดการสาขา Exchange Tower Sukhumvit เข้ามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริง ณ ห้องสัมมนา A5-501  

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย และคุณต่อตระกูล สมากุล ผู้อำนวยการส่วนขาย ประจำประเทศไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง A5-501 อาคาร A5

กองเชียร์เตรียมพร้อม นักกีฬาเข้าประจำที่ BU Sports Days 2018 เริ่มแล้ว โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และคุณอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรธุรกิจเกม บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธี กิจกรรมความสนุกเริ่มต้นด้วยการปล่อยขบวน FUN RUN กับความคิดสร้างสรรค์ในธีม “ลด ละ เลิกบุหรี่” ที่เรียกเสียงเฮและรอยยิ้มทั้งกองเชียร์และผู้แข่งขัน ตามมาติด ๆ กับกิจกรรม Esport เปิดพื้นที่โชว์ฝีมือแบบยกทีมได้มาดวลไหวพริบ ปะลองความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬากันแบบ Real time มาร่วมสนุก ร่วมเชียร์แบบลุ้นตัวโก่ง และให้กำลังใจทีมนักกีฬา Freshy Sport และกีฬาไทยพื้นบ้าน ตลอดวันที่ 13 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ จัดอบรมโครงการ Games and Interactive Media Workshop 2018 โดยมีวิทยากรพิเศษ Asst. Prof. Dr. Hongsik Pak จาก Dongseo University ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม มาให้ความรู้และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายคณะเพื่อให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันและการเริ่มต้นไอเดียพัฒนาเกมที่ตอบโจทย์ ณ ห้อง A3-203 อาคารบียู ไดมอนด์ อ้างอิง : BU จัดเวิร์กช็อปสุดพิเศษเสิร์ฟนักศึกษา

  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ร่วมกับ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “หนุกหนัง” (Nuke Nang) โครงการที่มุ่งเฟ้นหาและบ่มเพาะนักทำหนังหน้าใหม่เพื่อผลิตภาพยนตร์เข้าฉายจริงในโรงภาพยนตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณอุทัย คุ้มคง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (COO.) บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิด ณ อาคาร CCDA