Rattana Mansion (รัตนา แมนชั่น) / กล้วยน้ำไท

สถานที่ตั้ง: ถนนพระราม 4 ใกล้สี่แยกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร. 02-713-6690 กด101
ค่าเช่า:
  • • ราคา 4,500-6,000 บาท/เดือน

สาธารณูปโภค:

  • • ค่าน้ำยูนิตละ 20 บาท
  • • ค่าไฟยูนิตละ 7 บาท