คำถามที่พบบ่อย

 1. ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางศิลปะ เรียนได้ไหม ไม่เคยติวศิลปะเลย
  -เรียนได้ครับ เราสอนตั้งแต่พื้นฐานและเน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ถ้าน้องความขยันและความตั้งใจน้องก็ไม่ต้องกังวลอะไร ที่คณะมีศิษย์เก่าหลายๆคนที่เข้าโดยไม่มีพื้นฐาน แต่มีความตั้งใจทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จหลายคน
 2. ทุกภาควิชามีฝึกงานหรือเปล่าครับ
  -มีครับ ต้องฝึกไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์หรือประมาณ 320 ชั่วโมง ในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ครับ ส่วนสถานที่ฝึกงานอาจารย์ผู้ดูแลแต่ละภาควิชาจะช่วยน้องเลือกด้วย น้องจะได้ไปฝึกกับบริษัทที่เป็นที่รู้จัก น้องจะได้เรียนรู้ถึงการทำงานจริง ซึ่งรุ่นพี่บางคนที่ฝึกงานขอให้กลับไปทำงานกับเขาเมื่อเรียนจบแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับ
 3. เรียนออกแบบนิเทศศิลป์ต้องวาดรูปเก่งไหม วาดไม่เก่งเรียนได้ไหม
  -ไม่จำเป็น เรียนได้ครับ เราเชื่อว่าการเป็นนักออกแบบที่ดีสามารถฝึกฝนได้ถ้ามีความตั้งใจจริง
 4. เรียนออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ม.กรุงเทพ ต่างจากที่อื่นอย่างไร
  -เราฝึกฝนและเตรียมพร้อมทักษะต่างๆให้นักศึกษาสำหรับการประกอบชีพ โดยนักศึกษาได้ทำงานจากโจทย์จริงจากบริษัทที่มีความร่วมมือผ่านการเรียนในรายวิชาต่างๆ และเราสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจของตนเองระหว่างเรียน
 5. เรียนออกแบบนิเทศศิลป์ มีวิชาอะไรให้เลือกเรียนได้บ้าง    
  -หลักสูตร 2560 (หลักสูตรใหม่) ปูพื้นฐานการเป็นนักออกแบบกราฟิกด้วยวิชาหลัก 5 วิชา คือ Communication Design 1-5  ซึ่งเรียนการใช้ภาษาภาพการออกแบบสัญญลักษณ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบกราฟิกสำหรับสิ่งแวดล้อม และการออกแบบที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบกราฟิก นอกจากนี้ยังมีวิชาสำหรับภาพเคลื่อนไหว การออกบบอินโฟกราฟิกและสื่ออินเทอร์แอคทีฟสำหรับนักออกแบบ และยังมีวิชาเอกเลือก  3 กลุ่มวิชา
 6. ออกแบบนิเทศศิลป์มีวิชาเอกหรือเปล่า สาขาอะไรบ้าง แล้วได้เรียนตอนปีไหน
  -หลักสูตร 2560 (หลักสูตรใหม่) มีวิชาเอกเลือก 3 กลุ่มวิชา คือ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล (สำหรับคนที่ชอบงาน Craft)  แอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว (สำหรับคนที่ชอบภาพเคลื่อนไหว) และอินเทอร์แอคทีฟ (เน้นการออกแบบไม่เน้น coding) ครับ จะเริ่มเรียนตอนปี 3 ครับ
 7. จบออกแบบนิเทศศิลป์แล้วทำงานอะไรได้บ้าง และศิษย์เก่าทำงานที่ไหนกันบ้าง
  -จบแล้วทำงานได้หลายตำแหน่งในทั้งในบริษัทออกแบบ บริษัทโฆษณา บริษัททั่วไป เช่น Graphic Designer, Art Director, Creative Designer, Infographic Designer, Motion Graphic Designer, Interactive & Web Designer, Animator, Photographer, Packaging Designer และอื่นๆ และศิษย์เก่า ทำงานในหลากหลายบริษัท เช่น  True Corporation, GMM Grammy, Ductstore the Design Guru, Ogilvy&Mather, Workpoint Entertainment, Amarin Publishing, ททบ 5,  Aday, Graphic 49, Mccan Worldgroup, Craftmanship และอื่นๆ
 8. ทัศนศิลป์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง    
  -ทัศนศิลป์เรียนการใช้สื่อทางศิลปะทุกประเภทครับ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม สื่อผสม วิดีโออาร์ต
 9. จบทัศนศิลป์แล้วทำงานอะไรได้บ้างครับ
  -ทำได้หลายอย่างครับ นอกจากเป็นศิลปิน ก็มีภัณฑารักษ์ นักวิจารณ์งานศิลปะ นักออกแบบติดตั้งนิทรรศการศิลปะเป็นต้น
 10. การออกแบบผลิตภัณฑ์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์เรียนวิธีการออกแบบสิ่งของที่การใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนมีความสุขในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้น
 11. เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ม.กรุงเทพ ต่างจากที่อื่นอย่างไร
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ม.กรุงเทพ เน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างเจ้าของโดยให้นักศึกษาเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น สามารถสร้างแบรนด์ได้ เรียนกับนักออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจของตนเอง
 12. เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ มีวิชาอะไรให้เลือกเรียนได้บ้าง
  -ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีวิชาหลัก เป็นวิชา Product Design 1-5 เน้นการออกแบบในลักษณะงานรูปแบบต่างที่นักออกแบบพบเจอ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน และมีวิชาออกแบบด้านต่างๆให้เลือกเรียนอีกหลากหลาย เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบริการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ การออกแบบงานContemporary Craft Styling งานฝีมือภูมิปัญญาให้เป็นสมัยใหม่ และการออกแบบอย่าง Social Enterprise ออกแบบเพื่อชุมชน
 13. ตอนเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้ทำโปรเจคกับใครบ้าง
  -ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความร่วมมือกับ แบรนด์ Qualy ซึ่งเป็นแบรนด์ของตกแต่งบ้านที่ทำจากพลาสติก แบรนด์ดินไฟ เป็นผลิตภัณฑ์  Tableware ที่ผลิตจากเซรามิก และ แบรนด์ Pintoy ผลิตของเล่นไม้ ซึ่งทั้งหมดเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตสินค้าขายในประเทศและส่งออกไปขายต่างประเทศ
 14.  การออกแบบผลิตภัณฑ์เรียนจบไปแล้วได้ตังเยอะไหม
  -ขึ้นอยู่กับความสามารถและIdea ของแต่ละคนในการสร้างมูลค่ากับสินค้า ที่สร้างขึ้นระหว่างเรียนแสดงให้เห็นความสามารถและ Project ที่ร่วมทำกับองค์กรภาคธุรกิจภายนอกในห้องเรียนลงใน Portfolio ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการภาคธุรกิจอยู่แล้ว