ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์: (66)-02-902-0299 ต่อ 2610
เบอร์แฟกซ์: (66)-02- 516-6120