ผลงานนักศึกษา/รางวัล

นิทรรศการ VISUAL ART SHOWCASE

โครงการศิลปกรรม VISUAL ART SHOW CASE มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเวทีและกิจกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีในภาควิชาให้ปรากฏออกมาในรูปแบบของการจัดนิทรรศการผลงานจากชั้นเรียนในรายวิชาภาคปฏิบัติของนักศึกษารวมถึงการเสวนาวิชาการ มีระบบการจัดการลักษณะเดียวกับการทำโครงการนิทรรศการของมืออาชีพที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดวางทิศทาง ระบบการทำงาน ประสานงาน รูปแบบนิทรรศการและโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองทั้งหมด

นิทรรศการ “0.506” 2015

นิทรรศการ “เท่ากับ” 2014

นิทรรศการ “เอาอยู่” 2013

 

นิทรรศการโครงการทัศนศิลป์ (ศิลปนิพนธ์)

 

นิทรรศการโครงการทัศนศิลป์เป็นการแสดงผลงานสุดท้ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือโครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาจากภาควิชาทัศนศิลป์ อันเป็นไปตามข้อกำหนดในรายวิชา VA446 Degree Project in Visual Arts ที่นักศึกษาจะต้องทำโครงการทัศนศิลป์และเผยแพร่สู่สาธารณชนก่อนจะจบการศึกษา เพื่อฝึกเรียนรู้ในการทำนิทรรศการร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อนำเสนอสู่สาธารณะ

นิทรรศการ degree project “full stop” 2014

นิทรรศการ degree project “แตกหน่อ” 2015

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ART FORWARD FUND AWARD WINNER

นายธนภณ อินทร์ทอง

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้รับ

  • เงินสด 100,000 บาท
  • ทริปเที่ยวและร่วมงาน Absolut Art Award ที่ประเทศสวีเดนเวลา 5 วัน
  • งบประมาณการจัดนิทรรศการเดี่ยวของตัวเองไม่เกิน 200,000 บาท

https://www.youtube.com/watch?v=K0dgaYfP0xY

 

AFFA’S ART PATRONS CHOICE AWARD

นางสาวเพชรรัตน์ ด่านดวงดี

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้รับ เงินสด 30,000 บาท


Young Thai Artist Award สาขา ภาพถ่าย 2013

นายณัฐพล สวัสดีนายณัฐพล สวัสดี ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินในโครงการ Brand New 2013