โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • ศิลปิน
  • ภัณฑารักษ์ (curator)
  • นักการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานกับองค์กรและสถาบันทางศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
    และบริษัทสื่อโฆษณาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • นักวิจารณ์ศิลปะ
  • อาจารย์สอนศิลปะ
  • นักออกแบบนิทรรศการ (exhibition and art event designer)
  • ประกอบธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ
  • นักวาดภาพประกอบ