โอกาสในการประกอบอาชีพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

– นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์
– นักสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
– นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบบริการ
– นักสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต