อัลบั้มภาพห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ประกอบไปด้วย

  1. ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
  2. ห้องปฏิบัติการแพทเทิร์น
  3. ห้องปฏิบัติการทอผ้า