โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • นักออกแบบสิ่งทอ
 • นักออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
 • นักบริหารจัดการสินค้าแฟนชั่นและสิ่งทอ
 • นักการตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบแพทเทิร์น
 • นักออกแบบลายผ้า
 • ผู้ดำเนินการจัดแฟชั่นโชว์
 • สไตล์ลิสต์