ศิษย์เก่า

  • พัชรียา อาจวิชัย ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ Happy Pills
  • ปาณิสรา ขาวงาม Beauty Editor L’Officiel Thailand
  • วีระเดช ช้างมิง Senior Designer ASV
  • ชลิดา มหาสวัสดิ์ Senior Designer Lyn Around รับรางวัลจากการประกวด Inspy U Fashion Contest ในปี 2007 เป็นหนึ่งในเจ็ดผู้เข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้า” กับนิตยสาร Lips
  • ปฏิพัทธ์ ชัยภักดี เจ้าของแบรนด์ Drycleanonly
  • ฬียฑา ชลิตณัฐกุล นักออกแบบแฟชั่นแบรนด์ Fly Now และเจ้าของแบรนด์ Serioustic
  • วธูอร แก้วเวชบุตรผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ VVOK
  • พงศ์ภัทร พงศ์สุริยา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ sobasizรางวัล Bronze Award งานประกวด TGFW 2010 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน Touch Garland โครงการจากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญา สู่อาภรณ์ (Contemporary Fashion Contest 2011)
  • พินิจนันท์ กังแฮ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Maison Muscovyได้ยกย่อง 1 ใน 5 นักออกแบบรุ่นใหม่ สายเลือดไทยใน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร บริษัท ลากุดุเอ จำกัด