โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Designer)
 • นักออกแบบสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ (Information Graphic Designer)
 • นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publishing Designer)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • นักเขียนการ์ตูน (Cartoonist)
 • นักออกแบบตัวอักษร (Typographer)
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Designer)(Stylist)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Designer)/li>
 • นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
 • นักออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer/Animator)
 • นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ (Visual Effect Designer)
 • ช่างภาพ (Photographer)
 • สไตลิสท์ (Stylist)
 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)