ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ ภาควิชาทัศนศิลป์

 

ได้รับเชิญจาก      Mr. Osamu Fukunaga

Director of Hiroshima City Museum of Contemporary Art

นิทรรศการ         HIROSHIMA TRILOGY: 70th  ANNIVERSARY OF THE ATOMIC BOMB

PART 2 :  A BIRD’S EYE VIEW OF THE WORLD

(curated by Naoko Sumi)

ชื่อผลงาน   さされいしのいはほとなりてこけのむすまで

2015 , baby powder, fabric, bulb, wooden construction, stencil map, plexiglass

case, dimension  variable.

Until pebbles grow into a boulder and become covered with moss

   2015, stencil maps, plexiglass, 54 x75 cm.

สถานที่  Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan

 

ผลงาน The space left no memories without its creator

The storm continues to rage outside and the wind sweeps relentlessly across the land from the same direction

Inspiration from the story of one Myanmar lady “Pan EiPhyu”, who is working as a maid at BACC.

“Pan EiPhyu” is 26 years old, married and moved to Thailand  five years ago. After spent some period of time working in the south,

she decided to move to Bangkok and worked at BACC.

Audiences: The space left no memories without its creator

The storm continues to rage outside and the wind sweeps relentlessly across the land from the same direction

2014-2015, video / single screen (Thai language with English subtitle), 35.05 min, Coin casting (reproduced the Myanmar coin bycasting with Thai coin) , coin dust ( coin casting: width: 2.4 X high: 2.5 X thickness: 0.15 cm., coin dust : 98.70 grams, wooden Table : width:  100 X length: 160 X high: 80 cm.)wooden text (91 letters carved by teakwood with natural colour), dimension variable.

 BACK