แผนที่วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสรรพื้นที่เรียนรู้ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างให้สมกับเป็น “Creative Space” ออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับทุกสไตล์ ความลงตัวที่ครบครัน ทั้งวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต

วิทยาเขต กล้วยน้ำไท


โทร 0 2350 3500-99 แฟกซ์ 0 2240 1516 อีเมล : info@bu.ac.th
ฝ่ายรับสมัคร 0 2249 5132-6 (สายตรง) 0 2350 3500 (ต่อ 1582-1588,1609-1610)

วิทยาเขต รังสิต

โทร 0 2902 0250-99 แฟกซ์ 0 2516 8553 อีเมล: info@bu.ac.th

ฝ่ายรับสมัคร 0 2902 0299 (กด 1)
ดาวน์โหลด แผนที่