พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้านศิลปโบราณวัตถุหนึ่งในความคุณค่าและภูมิใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะเราชาว BU เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คือความภูมิใจในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์

จากความชื่นชอบสะสมโบราณวัตถุ ทั้งถ้วยเบญจรงค์และเครื่องปั้นดินเผาของคุณสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ส่งต่อมาถึงคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจมอบศิลปะแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชน เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ณ อาคารใต้ดิน ที่จัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 2,500 ชิ้น ตื่นตากับเครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา เครื่องถ้วยพม่า เครื่องถ้วยเวียดนาม เครื่องถ้วยญี่ปุ่น และเครื่องถ้วยจีน ผู้ออกแบบยังตั้งใจให้ความรู้ที่ผู้เข้าชมได้รับ เปรียบดั่งถ้วยชามโบราณที่ผ่านการเผาเคลือบมาอย่างสวยงาม

นอกเหนือจากห้องนิทรรศการถาวรแล้ว ภายในยังมีห้องนิทรรศการชั่วคราว คลังพิพิธภัณฑสถาน ห้องศึกษาวิจัย ห้องบรรยายสรุป ร้านขายของที่ระลึกและหนังสือ รวมทั้งห้องสมุดเฉพาะสาขาสำหรับภัณฑารักษ์ นักเรียน และนักศึกษาได้ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย อาคารหลังนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบัน หรืออาคารทางศาสนา ประจำปี 2551 และปีต่อมายังได้รับรางวัล 1 ใน 9 ของสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของประเทศไทยอีกด้วย

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิด : วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย

บริการ
– นำชมภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหมู่คณะ
– กิจกรรมเพชรบังคับ สำหรับนักศึกษา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 2890