หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

BUG (Bangkok University Gallery) พื้นที่ของทุกคน พื้นที่สร้างคน สร้างอัตลักษณ์

เมื่อจินตนาการอยู่คู่กับพวกเราชาว BU พื้นที่แสดงความคิดจึงสำคัญไม่แพ้วิธีคิด เราพร้อมให้คุณโชว์ผลงานศิลปะ พร้อมเผยแนวทางสร้างงานสร้างสรรค์ แบ่งปันให้โลกรู้ นอกจากผลงานนักศึกษา หอศิลป์ของสองวิทยาเขตยังนำความรู้ของศาสตร์และศิลป์ของศิลปินดังทั้งในและต่างประเทศแวะเวียน มาให้ได้สัมผัสกันถึงที่

เปิดทำการ 09.00-19.00 น.
โทร 02 350 3626
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท หอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 และ 4
วิทยาเขตรังสิต หอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต