ศิลปวัฒนธรรม

นอกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียนรู้แล้ว สถาบันแห่งนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมหลายหลากรูปแบบ พร้อมเปิดพื้นที่รองรับการจัดแสดงผลงานศิลปะอันงดงามและทรงคุณค่าให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะชั้นเอกของภูมิภาค