BU-CROCCS

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนางานด้าน Optoelectronics

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงภายใต้เทคโนโลยีสุดล้ำ ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้รองรับไว้อย่างเพียบพร้อมอย่างห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านอุปกรณ์การสื่อสาร เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาด้านงานอุปกรณ์ทางแสง ตลอดจนการพัฒนางานด้านการควบคุมอัตโนมัติจะสร้างผลงานต้นแบบเชิงพาณิชย์ก็ทำได้ไม่ยาก เรามีพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดูแล พร้อมเปิดโลกกว้างให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยในระดับอินเตอร์ เพิ่มเพื่อน เพิ่มประสบการณ์ ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศ ลองเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ก็เป็นความแปลกใหม่ให้ลองเรียนรู้

รายละเอียดหน่วยงาน

INSAPS
IKI-SEA
ICE
BUCC
BU-CROCCS