ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง
สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร A2 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1
หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212

โทร 02-9020299 ต่อ 2790

แฟกซ์ 02-5168547

อีเมล : arch@bu.ac.th