โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  •  สถาปนิก
  •  นักวิชาการ / นักวิจัย
  •  เจ้าของกิจการ
  • นักพัฒนาโครงการ / นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษาโครงการ
  • ผู้ประสานงานโครงการ
  • นักออกแบบอิสระ