ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง "สถาปัตยกรรมตามรอยพ่อ"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง 3 “สถาปัตยกรรมตามรอยพ่อ” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้นำแนวคิด หลักปรัชญา และบทเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้เป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างผลงานออกแบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่สอดคล้องกับกระบวนการการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 60 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยารังสิต

 BACK