เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณวัชระ เอมวัฒน์

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2545 (รุ่น 12)

ปี พ.ศ.2558 บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จำกัด โดยมีคุณวัชระ ผู้ร่วมก่อตั้ง บ.ซึ่งเป็นผู้พัฒนาบริการ Socialenable ได้รับการสนับสนุน จาก โครงการ Invent ในเครือ บริษัท ชิน คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 29 ล้านบาท

Computerlogy was founded in 2009 by a group of experienced software developers. Our goal is to deliver a high standard of products and services to help organizations with their business achievements.

With ten years direct experience in product development and enterprise solutions, we can help you reach your target faster and ensure you optimize your data to achieve your business goals.