เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

นายหทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534

“ลุยแหลก! เราต้องไม่ลังเลว่า…อะไรทำไม่ได้… เราต้องสู้มันปัญหามันคือ ความท้าทาย”
ปัญหาบางอย่างเราผ่านมาได้ และก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับมันพื้นฐานต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นฐานที่มีส่วนที่ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้ การเรียนโปรแกรมมิ่ง…ทำให้ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ตรรกะและมองเห็นโครงสร้าง ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม