เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

นายภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์

หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ VICE PRESIDENT ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2540

“สิ่งที่ผมยึดถือและนำไปสู่ความสำเร็จคือความพยายาม หากเราพยายามแล้วไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว”
การศึกษาทำให้คนเรามีความอดทน มีวิสัยทัศน์ และวิสัยทัศน์นี้เองที่เป็นตัววัดความสำเร็จถ้าให้เปรียบเทียบการเลือกที่เรียนกับการเล่นฟุตบอล ถ้าเราลงไปเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียนก็จะมีคนเก่งอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในทีมระดับชาติหรือระดับโลก ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะทำให้เราเก่งขึ้นได้

ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาหุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ และ ผู้จัดการหน่วย 104 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน
ปี พ.ศ.2540 ถึง 2552 อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ