เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

ธนกฤต แผนสท้าน

ผู้จัดการบริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่
Manager Jarome Coffee

รุ่น 28 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537
คณะมนุษยศาสตร์

“การทำกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนในห้องเรียน”

หากเราไม่มีวาทศิลป์ในการเจรจา เราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เมื่อประสบความสำเร็จ การเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับสังคมถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง