เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

ธาดา เศรษฐบุตร

บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
Editor News Department, Bangkok Broadcasting & TV. Co., Ltd.

รุ่น 26 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2535
คณะมนุษยศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์คือเจตนาและอุดมการณ์ของผม”

โดยงานประเภทนี้เป็นงานที่ใช้สมอง ได้ใช้ความคิดของตัวเราเอง เมื่อเราต้องการยกระดับความคิดของเรา การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เรามีความคิดที่แตกแขนงมากขึ้นไปด้วย