เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณวิชัย ศิริเลิศเรืองชัย

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)