เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณจูจู ลิน

เจ้าของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและนำเข้าส่งออก Tongyang Travel Trading Co., Ltd.